KBS Hof ter Weide

Vakdocent Gym

16 - 24 - 32 - 40

Wil jij als gymleerkracht meewerken aan onze opdracht om wereldgericht onderwijs te bieden dat kinderen in staat stelt de wereld beter te begrijpen en er hun plek in te nemen?

Wat bieden wij?

 • Aantal uren: 20 uur (wtf 0,5)
 • Werkdagen: woensdag, donderdag en vrijdagochtend
 • Groep 3 tm 8
 • Dienstverband: het gaat om een tijdelijke benoeming, met bij goed functioneren uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd
 • Startdatum: z.s.m.
 • Inschaling: conform CAO PO

Wij zoeken iemand die:

 • in het bezit is van een geldig diploma;
 • het leuk vindt om samen te werken met collega’s;
 • samen met collega’s wil werken aan een fijn schoolklimaat;
 • werkt vanuit een positief pedagogisch klimaat en dit goed kan neerzetten.

Wie ben jij?

 • Je bent proactief.
 • Je bent open en eerlijk.
 • Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet.
Onze school

KBS Hof ter Weide is een buurtschool (circa 445 leerlingen) in de wijk Terwijde in Leidsche Rijn.

Onze missie
'Ik weet wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan.'

Onze visie  
De moderne samenleving vraagt om zelfsturende en zelfstandige mensen die initiatieven nemen en actief en creatief zijn; die beslissingen kunnen nemen, kunnen samenwerken en overleggen, die zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van zichzelf en anderen. Basisvoorwaarden hiervoor zijn: zelfvertrouwen hebben, vrij zijn van emotionele belemmeringen, het hebben van een onderlinge relatie en nieuwsgierig zijn.

In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daar op Hof ter Weide op voor. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang, maar ook zelfstandig leren en zelf keuzes maken. In de groepen 1-4 werken we sinds enkele jaren betekenisvol, dit wil zeggen dat kinderen vanuit thema’s leren. Hierdoor kunnen we ons reken-, taal en leesonderwijs doelgericht invullen.

Wij zijn als Partnerschool verbonden aan zowel de Hogeschool van Utrecht als de Marnix. Dit betekent dat we opleidingsplaatsen bieden aan studenten en dat we samen met de Pabo verantwoordelijk zijn voor de opleiding van deze studenten.

KBS Hof ter Weide maakt onderdeel uit van Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). De KSU is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ruim 850 medewerkers verzorgen direct of indirect het onderwijs aan 7.000 leerlingen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 basisscholen verdeeld over 30 locaties.

De KSU-scholen bieden wereldgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt de wereld te begrijpen. We leren hen te handelen vanuit democratische principes met oog voor een duurzame planeet en met zorg voor elkaar. Dit kan alleen samen met ouders, de wijk en de stad. Onze scholen staan midden in de samenleving.

Kijk voor meer informatie over de school op de website: www.ksu-hofterweide.nl of over de stichting www.ksu.nl

Heb je interesse?