KBS Paulus

Vakdocent Gym (16 uur)

16

KBS Paulus is vanwege verlof op zoek naar een tijdelijke vakleerkracht gym

KBS Paulus is een school met ongeveer 400 leerlingen in de Utrechtse wijk Tuin-dorp. De Paulusschool wil leerlingen en leerkrach-ten motiveren om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich zo breed mogelijk ontwikkelen en bieden daarom onder andere projectmatig onder-wijs. De ouders zijn zeer betrokken bij onze school en wij zien hen dan ook als belang-rijke partners. We hebben een betrokken en enthousiast team met ambitieuze en kritische medewer-kers, die zich voortdurend ontwikkelen en samenwerken in leerteams en ook andere leuke activiteiten ondernemen.

Wij zoeken een vakleerkracht die:

  • Enthousiasme uitstraalt;
  • (Bijna) in bezit is van een diploma ALO of CIOS

Jij bent een enthousiaste vakleerkracht gym, startend of met ervaring, die zeker voor de groep staat en onze leerlingen de ruimte kan geven voor hun ontwikkeling.

Wat bieden wij?

  • 16 uur
  • Maandag en Donderdag
  • Benoeming van 1 Mei t/m eind Oktober
  • Salaris conform CAO PO
KBS Paulus staat in de Utrechtse wijk Tuindorp. De school heeft rond de 400 leerlingen en heeft als motto: ‘Klaar voor jouw toekomst!’

De Paulusschool wil leerlingen motiveren om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich zo breed mogelijk ontwikkelen en bieden daarom onder andere projectmatig onderwijs. De ouders zijn zeer betrokken bij onze school en wij zien hen dan ook als belangrijke partners.

We hebben een betrokken en enthousiast team dat zich inspant om duurzame kwaliteit te leveren. Onze medewerkers zijn ambitieus, kritisch, goed opgeleid en blijven zich voortdurend ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie over de school op de website: www.ksu-paulusschool.nl.

Heb je interesse?