SBO De Binnentuin

Orthopedagoog

24

De Binnentuin is een ambitieuze SBO-school. Net als regulieren basisscholen wer-ken we aan de kerndoelen volgens de Wet Primair Onderwijs. Wanneer leerlingen bij ons worden aangemeld is er vaak een sterk verminderd gevoel van welbevinden. Op De Binnentuin krijgt ieder kind de ruimte om te groeien. Er is veel aandacht voor de eigen-heid van het kind: je mag er zijn zoals je bent. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt. Kinderen leren in een betekenisvolle omgeving respectvol met elkaar om te gaan. Het leren vindt zowel in-dividueel als in een kleine groep plaats. Le-ren samenwerken en omgaan met zelfstan-digheid spelen hierbij een belangrijke rol. Kinderen leren zelfstandig te worden als zij de ruimte krijgen om keuzes te maken. Deze keuzes kunnen zij maken tijdens zelf-standige werkmomenten, maar ook bij het laten zien van bepaald gedrag. Wij willen kinderen leren om verantwoordelijk te zijn in het maken van verschillende keuzes.

Wij zoeken een orthopedagoog die

 • in het bezit is van pedagogische wetenschappen met diagnostische aantekening
 • ervaring heeft in de begeleiding van leerlingen op het gebied van gedragsproblematiek en leerproblemen
 • ervaring heeft in de begeleiding van leerkrachten

Wie ben jij?

 • Jij bent een orthopedagoog met ervaring in het speciaal (basis-)onderwijs
 • Je bent in staat om diagnostisch onderzoek af te nemen en op basis daarvan interventies vast te stellen voor de schoolse setting en de thuissituatie.
 • Je bent in staat de deskundigheid en handelingsbekwaamheid van leerkrachten en andere professionals ten aanzien gedragsvraagstukken en psychosociaal welbevinden van leerlingen te bevorderen.
 • Je bent analystisch en bent in staat om de analyse in samenwerking met collega’s om te zetten in interventies en beleid
 • Je bent communicatief heel vaardig om met alle betrokkenen (intern en extern) te komen tot afstemming in beleid en begeleiding
 • Je bent een teamspeler die graag met anderen nadenkt over de best passende aanpak voor ieder kind. Je bent gedreven in het vinden van oplossingen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.
 • Je werkt graag samen en durft om hulp te vragen

Wat bieden wij?

 • Een contract voor 24 uur, bij voorkeur aanwezigheid op maandag en dinsdag
 • Tijdelijke functie met uitzicht op vast, wanneer dit de formatie dit toelaat
 • Startdatum 1 september

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Cindy Hamers, directrice van de Binnentuin, via cindy.hamers@ksu.nl

Heb je interesse solliciteer dan via de sollicatie knop!

Wie zijn wij?

Leren om te groeien doe je samen! 

De Binnentuin is een ambitieuze SBO-school. Net als regulieren basisscholen werken we aan de kerndoelen volgens de Wet Primair Onderwijs. Wanneer leerlingen bij ons worden aangemeld is er vaak een sterk verminderd gevoel van welbevinden. Op De Binnentuin krijgt ieder kind de ruimte om te groeien. Er is veel aandacht voor de eigenheid van het kind: je mag er zijn zoals je bent.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt. Kinderen leren in een betekenisvolle omgeving respectvol met elkaar om te gaan. Het leren vindt zowel individueel als in een kleine groep plaats. Leren samenwerken en omgaan met zelfstandigheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Kinderen leren zelfstandig te worden als zij de ruimte krijgen om keuzes te maken. Deze keuzes kunnen zij maken tijdens zelfstandige werkmomenten, maar ook bij het laten zien van bepaald gedrag. Wij willen kinderen leren om verantwoordelijk te zijn in het maken van verschillende keuzes.

Heb je interesse?