Prof. Fritz Redlschool

Leerkracht Speciaal Onderwijs

32 - 40

Leerkracht

Voor het SO zoeken wij een betrokken leerkracht die op korte termijn kan starten. Je maakt bij ons op school deel uit van een enthousiast multidisciplinair team.

 

Wie zijn wij?

De afdeling SO van de Fritz Redlschool is een dynamische, lerende organisatie die elke dag het verschil maakt voor onze leerlingen. Relatie en autonomie staan voorop in onze werkwijze met kinderen met inter- en externaliserende gedragshulpvragen. Onze leerlingen hebben grotendeels een behandelrelatie met het UMC.

Onze kerntaak is het weer op gang brengen van een gestagneerde onderwijsontwikkeling, om daarna doorgeschakeld te worden. De leerling wordt geschakeld naar de school van herkomst, een andere reguliere school of naar een andere vorm van speciaal onderwijs of dagbesteding.

De kracht van de Fritz Redlschool is om samen met de leerling en betrokkenen op zoek te gaan naar een passende onderwijsbenadering. Hierin werken we samen met de GGZ, waar diagnostiek en behandeling plaatsvindt.

Wij vertalen de expertise vanuit de GGZ naar de onderwijssituatie. We richten ons op het versterken van school- en leer voorwaardelijke vaardigheden van de leerlingen, zodat zij na hun verblijf op de Fritz Redlschool weer thuisnabij onderwijs kunnen volgen. We zijn daarmee een schakelschool. Dat betekent dat onze leerlingen na verloop van tijd onze school weer verlaten. We richten ons niet alleen op onze leerlingen maar ook op hun ouders, verzorgers, leerkrachten op scholen en andere betrokkenen waarmee we kennis en vaardigheden delen.

Onze school bestaat uit vier afdelingen: het SO, het VSO, het Thuiszittersteam en Expertiseteam Fritz.

Jij:

 • hebt een warm hart voor kinderen
 • denkt graag mee over het onderwijs aan kinderen met verschillende
  ondersteuningsbehoeften en complexe gedragshulpvragen
 • hebt plezier in het weer op weg helpen van kinderen
 • staat stevig in je schoenen en kunt goed de-escalerend werken
 • kunt zelfstandig werken, samenwerken en je laat initiatief zien
 • kunt reflecteren op je eigen handelen en staat open voor het gesprek hierover
 • bent betrokken bij de hele organisatie
 • hebt een PABO diploma en bij voorkeur ervaring met onze doelgroep.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;
 • Goede begeleiding en ruime mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontplooiing;
 • Een organisatie die professioneel betrokken is bij de leerling en zijn leefomgeving en vanuit de samenwerking met het UMCU en Altrecht zorg draagt voor een doorlopende schoolontwikkeling;
 • Een lerende organisatie waarin persoonlijke groei een belangrijk aandachtspunt is;
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO;
 • De werkdagen zijn bespreekbaar.
xxx

Heb je interesse?