KBS St. Jan de Doper

Vakleerkracht Gym

16 - 24

Ben jij een sportieve duizendpoot met een passie voor het werken met kinderen? Houd je ervan om ze te laten bewegen, te motiveren en ze te helpen bij het ontwikkelen van een gezonde levensstijl? Dan zijn wij op zoek naar jou!

St. Jan de Doper:

Wij zijn een Vreedzame School.

Dat houdt in dat we ernaar streven kinderen aan te leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. We benaderen elkaar met respect en staan open voor de verschillen die tussen kinderen bestaan. We leren kinderen om te gaan met conflicten, zich te verplaatsen in de ander, zodat zij deze zelf op een goede manier kunnen oplossen.

We streven ernaar een klimaat te creëren waarin alle kinderen, maar ook leerkrachten, ouders en bezoekers van onze school zich veilig voelen en zich gehoord en gezien voelen.

Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan.

Vakleerkracht gym

Als gymleraar op onze basisschool speel je een cruciale rol in het bevorderen van lichamelijke activiteit en het plezier van onze leerlingen. Je zorgt voor gevarieerde en uitdagende gymlessen waarin zowel de motorische vaardigheden als de sociale vaardigheden van de kinderen worden gestimuleerd. Je bent creatief in het bedenken van leuke spelvormen en oefeningen die aansluiten bij de leeftijd en het niveau van de leerlingen.

Wij bieden:

  • een functie voor 16 uur, werkdagen zijn dinsdag en donderdag;
  • start in overleg;
  • een uitdagende baan waarin je kunt samenwerken in een jong en leergierig team;
  • salaris: inschaling conform CAO PO LC;
  • een benoeming voor een jaar, met bij goed functioneren uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd. 

We verwachten van jou:

  • een passie voor sport en beweging, en het vermogen om dit over te brengen op kinderen;
  • pedagogische vaardigheden en de capaciteit om een positieve leeromgeving te creëren;
  • goede communicatieve vaardigheden om zowel met leerlingen als met collega’s en ouders te kunnen samenwerken;
  • flexibiliteit en creativiteit bij het aanpassen van gymlessen aan verschillende leeftijden en niveaus;
  • een afgeronde opleiding in de richting van sport en beweging, of vergelijkbare ervaring.
Wie zijn wij?

Ieder kind heeft talenten. Wij zien het op de St Jan de Doperschool als onze missie om die talenten bij ieder kind tot ontwikkeling te laten komen. Deze talenten willen we met elkaar verbinden, omdat talent niet op zichzelf staat. Omdat talent ontwikkelen in gezamenlijkheid beter verloopt.
Wij doen dat op de St Jan de Doperschool als team met kinderen, ouders en externe partners. Ook in onze samenwerking verbinden wij talent.

Samen Wijs rust op drie belangrijke pijlers:

Aandacht: Voor elkaar, voor kinderen, voor medewerkers, voor ouders en voor de omgeving. Elk kind mag er zijn en wordt gezien. We hebben aandacht voor de ander.

Ruimte: Mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van kinderen en medewerkers binnen onze school. Ruimte betekent ook denken in kansen en mogelijkheden. Verantwoordelijkheid geven, krijgen en nemen.

Plezier: Momenten van ontspanning en ontmoeten worden bewust gecreëerd vanuit de gedachte dat dit een prettige en goede samenwerking ten goede komt. Samen werken en samenwerken aan talent, in verbinding, gaat over samen wijs worden, voor nu en later. Wijs worden op weg naar een toekomst na de St Jan de Doperschool.

Een leerling van de St. Jan de Doperschool is zich bewust van zijn/haar talenten, doorloopt een eigen leerproces, kan keuzes maken, is nieuwsgierig en blijft zichzelf ontwikkelen. Zichzelf ontwikkelen tot de mens die het worden kan. In verbinding met de mensen om zich heen.

Heb je interesse?