KBS Gertrudis

Leerkracht Groep 7

16 - 24

Wil jij onze leerlingen maximaal laten uitblinken? Dan gaan wij graag in gesprek met jou.

Wie ben jij?

Je bent een leerkracht die opbrengstgericht kan werken en zorgt voor structuur en duidelijkheid. Je bent consequent, warm en vriendelijk en je doet je werk met plezier, enthousiasme en humor. Daarnaast kun je goed samenwerken, zowel met collega’s, ouders als met kinderen.

Wij zoeken iemand die:

  • in het bezit is van een pabodiploma;
  • bij voorkeur ervaring heeft in de bovenbouw;
  • de daltonwaardes kan uitdragen, waardoor leerlingen betrokken worden bij hun eigen leerproces, of de daltonopleiding wil volgen;
  • het belangrijk vindt om met elkaar de school door te ontwikkelen.

Wat bieden wij?

Wij bieden een uitdagende functie binnen een groeiende school met ambitie: Dalton met een Plus!

  • Groep 7
  • Aantal uur: 16 uur uur (wtf 0,4)
  • Werkdagen: donderdag en vrijdag
  • Ingangsdatum: in overleg
  • Soort dienstverband: een benoeming voor bepaalde tijd met bij goed functioneren uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd
  • Salaris: conform cao po
Wie zijn wij?

De Gertrudisschool is een erkende daltonschool en wordt gekenmerkt door een positieve en open sfeer. Een school waar ruimte wordt gegeven aan authenticiteit, talentontwikkeling en het ontdekken van eigen leerstijlen. Een school waar kinderen zich de kennis en vaardigheden kunnen eigen maken om zich uitstekend te kunnen redden in de 21e eeuw.

Het daltononderwijs is bepalend voor ons schoolprofiel. Hiermee onderscheiden we ons van andere scholen en veel van onze ouders kiezen bewust voor deze onderwijsvorm. Naast Dalton bieden we een duidelijke ‘extra’. Dit is de ‘plus’ in ons schoolprofiel. Die plus bestaat uit:

Engels vanaf groep 1/2 (alle klassen);
Een plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen;
Een hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod.

Centraal op onze school staan de begrippen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, borging en reflectie. Onderliggende overtuiging is steeds dat kinderen veel zelf kunnen en zelf tot veel in staat zijn. Als school zijn we ervoor om dit mogelijk te maken, de voorwaarden te scheppen (bijvoorbeeld in organisatorische zin) en hen te begeleiden, te stimuleren en verder te helpen. We streven ernaar dat de kinderen zich, op basis van positieve en hoge verwachtingen, zo goed mogelijk ontwikkelen, binnen de eigen individuele mogelijkheden. Ons (dalton)onderwijsconcept heeft niet alleen positieve effecten voor de kinderen, maar zorgt ook voor een sterke binding binnen de school.

Heb je interesse?