KBS St. Jan de Doper

Interne Begeleider

16 - 24 - 32 - 40

Heb jij passie voor het onderwijs en ervaring in het begeleiden van leerlingen en leerkrachten? Heb je een hart voor inclusief onderwijs en wil je een verschil maken in het leven van kinderen? Dan is de functie van IB’er de uitdaging waar je naar op zoek bent!

St. Jan de Doper:

Wij zijn een Vreedzame School.

Dat houdt in dat we ernaar streven kinderen aan te leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. We benaderen elkaar met respect en staan open voor de verschillen die tussen kinderen bestaan. We leren kinderen om te gaan met conflicten, zich te verplaatsen in de ander, zodat zij deze zelf op een goede manier kunnen oplossen. We streven ernaar een klimaat te creëren waarin alle kinderen, maar ook leerkrachten, ouders en bezoekers van onze school zich veilig voelen en zich gehoord en gezien voelen. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan.

Wie zoeken wij?

Als IB’er ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Je coördineert en evalueert de zorg en begeleiding, werkt samen met leerkrachten om passende interventies te ontwikkelen en bent betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het zorgbeleid. Daarnaast speel je een sleutelrol in het bevorderen van een positief leerklimaat en het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van ons team.

Wat neem je mee?

IB-er die opbrengstgericht kan werken. Je bent duidelijk, warm en vriendelijk en je doet je werk met plezier, enthousiasme en humor. Daarnaast kun je goed samenwerken met collega’s, ouders en kinderen.

Wij bieden:

  • Wij bieden een uitdagende functie binnen een school met ambitie;
  • Een interessant nascholingsaanbod;
  • Een uitdagende en afwisselende baan: geen dag is hetzelfde ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
  • Salaris conform PO cao;
  • Alle voordelen uit de cao PO;
  • Leuke gezamenlijke activiteiten met collega’s.

We verwachten van jou:

  • Ervaring in het IB-schap;
  • Wil bijdragen aan de onderwijskwaliteit van de school;
  • Het belangrijk vindt om met elkaar de school door te ontwikkelen;
Wie zijn wij?

Ieder kind heeft talenten. Wij zien het op de St Jan de Doperschool als onze missie om die talenten bij ieder kind tot ontwikkeling te laten komen. Deze talenten willen we met elkaar verbinden, omdat talent niet op zichzelf staat. Omdat talent ontwikkelen in gezamenlijkheid beter verloopt.
Wij doen dat op de St Jan de Doperschool als team met kinderen, ouders en externe partners. Ook in onze samenwerking verbinden wij talent.

Samen Wijs rust op drie belangrijke pijlers:

Aandacht: Voor elkaar, voor kinderen, voor medewerkers, voor ouders en voor de omgeving. Elk kind mag er zijn en wordt gezien. We hebben aandacht voor de ander.

Ruimte: Mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van kinderen en medewerkers binnen onze school. Ruimte betekent ook denken in kansen en mogelijkheden. Verantwoordelijkheid geven, krijgen en nemen.

Plezier: Momenten van ontspanning en ontmoeten worden bewust gecreëerd vanuit de gedachte dat dit een prettige en goede samenwerking ten goede komt. Samen werken en samenwerken aan talent, in verbinding, gaat over samen wijs worden, voor nu en later. Wijs worden op weg naar een toekomst na de St Jan de Doperschool.

Een leerling van de St. Jan de Doperschool is zich bewust van zijn/haar talenten, doorloopt een eigen leerproces, kan keuzes maken, is nieuwsgierig en blijft zichzelf ontwikkelen. Zichzelf ontwikkelen tot de mens die het worden kan. In verbinding met de mensen om zich heen.

Heb je interesse?